FEDERACIO CATALANA DE LLUITA
Federació

CATALANA DE LLUITA
Subvencions i Ajust Públics
Presupost amb descripció de les partides

Comptes Anuals

Verificació de comptes

Llicència
Licencia Federativa

Declaración responsabilidad

Autorización Paterna

Metge
Parte Médico +16

Parte Médico -16

Centros Médicos +16

Centros Médicos -16

Llicència Online
REALITZAR LLICÉNCIA FEDERATIVA ONLINE

Archius
transparència fiscal

Guia per a entitats esportives

#